Program pro senátní volby

prostredi.png

Klimatická změna

Klimatická změna existuje a diskuse, zda za ní může příroda nebo lidé, je zbytečná. S klimatickou změnou se musíme vypořádat, musíme jí zvládnout.

 • Green Deal je příležitost, které se musíme chopit. Je to příležitost vytvářet a prodávat technologie. Pokud budeme jako národ nejlepší v zelených technologiích, budeme na nich prosperovat.
 • Green Deal nás nezvýhodňuje. Pokud ho zvládneme, udělá nás energeticky nezávislými.
 • Nemáme čas, nemůžeme si dovolit, aby o nás rozhodovali konzervativní politici s podporou konzervativních stran. Musíme jednat.
 • Už vůbec si nemůžeme dovolit, aby o nás rozhodovali oligarchové. Kapitál nemá rozum, jeho úkolem je generovat zisk, ne udržitelný rozvoj.

Ekonomika

Hospodářská a energetická krize

Jedině technologie nám zajistí konkurenceschopnost ve světě.

 • Musíme vytvářet takové výrobky, které mají vysokou přidanou hodnotu. Montovny cizích produktů s agenturními zaměstnanci nás dlouhodobě neuživí.
 • Je třeba vytvářet legislativní podmínky pro lokální energetiku.
 • V zemědělství musíme uplatňovat moderní technologie, abychom byli potravinově soběstační. Nemůžeme spoléhat na nestabilní svět, kde bude docházet čím dál častěji k boji o zdroje.
 • Nesmíme zemědělskou půdu zastavět sklady a logistickými centry. Pokud obětujeme zemědělskou půdu, musíme za naše výrobky dokázat koupit potraviny a to dlouhodobě.
 • Musíme vyvíjet moudré technologie a nesmíme naše technologie bezhlavě prodávat. Technologie je to, co nám umožní přežít.
school.png

Podpora mladé generace

Evropa je starý kontinent. Nerostné suroviny jsme zde již z větší části vytěžili. Jediné, s čím můžeme obchodovat, jsou znalosti a z nich plynoucí technologie. K tomu ale potřebujeme nadprůměrně vzdělané lidi.

 • Mladým lidem musíme vytvořit podmínky, aby se mohli vzdělávat a osvojovat si a vytvářet nové technologie.
 • Mladí lidé musí mít dostatek znalostí, musí mít motivaci se učit, musí být materiálně zabezpečeni, aby se mohli učit. Musí mít kde studovat, kde bydlet, kde žít. V nedostatku se naše úsilí změní na pouhý boj o přežití, který nemůžeme bez správného vyhodnocování informací přežít.
 • Lidé musí být svobodní. Aby byli svobodní, musí být vzdělaní.
Silnější slabší

A co senioři?

Důchodová reforma není o starých lidech, ale o mladých.

 • Lidé se budou mít jen tak dobře, jak dobře se budou mít jejich děti. Pouze ty mohou zajistit starým lidem kvalitní život.